نظارت هوشمند بر ساخت و سازها و نقشه برداری هوایی سه بعدی شهر قوچان
آستان قدس
نقشه برداری پهپادی شهر یاسوج
نقشه برداری پهپادی شهر اهواز
نظارت هوشمند بر ساخت و سازها و نقشه برداری هوایی سه بعدی شهر ملایر
خراسان رضوی
نقشه برداری پهپادی شهر اصفهان
نقشه برداری پهپادی شهر کرمانشاه
ارومیه
نقشه برداری پهپادی شهر مشهد
نقشه برداری پهپادی بیش از 25 هزار هکتار معدن در خراسان رضوی
نقشه برداری پهپادی سه بعدی اراضی موقوفات ملک
خراسان جنوبی
نقشه برداری پهپادی شهر سمنان
نقشه برداری پهپادی شهر رشت
نقشه برداری پهپادی شهر قزوین