چشم انداز و ماموریت

چشم انداز سازمانی و ماموریت، دو المان اصلی برای مدیریت و هدایت یک کسب و کار هستند.
چشم انداز سازمانی و بیانیه ماموریت در کنار هم، والا ترین و بزرگترین اهداف یک مجموعه را مشخص می کنند و به حرکت کلی سازمان و همچنین تصمیم های کلی آن سمت و سو می بخشند. چشم انداز شرکت پارس اطلس که برآمده از آرمان بنیان گذاران شرکت است و ماموریتی که برای تحقق این چشم انداز طراحی شده است.

چشم انداز

«سرآمد بودن در خدمات تهیه تصاویر هوایی مکان مبنا در کشور و کمک به حفاظت حداکثری از زمین»

ماموریت

«استفاده از به روز ترین دانش و فناوری دنیا در جهت پایش تغییرات زمین و تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن»