ارائه خدمات نقشه برداری هوایی

 طی سال های گذشته به کارگیری پهپادها در تهیه تصاویر هوایی مورد نیاز جهت تولید نقشه به روش فتوگرامتری اهمیت و کاربرد روزافزونی پیدا کرده است. شرکت پارس اطلس از سال 1393 یکی از اولین ارائه دهندگان خدمات تصویربرداری پهپادی با هدف تولید نقشه در ایران بوده و طی سال های گذشته همواره با به خدمت گرفتن فناوری های روز دنیا، ارائه خدمات با کیفیت بالا و در سریع ترین زمان ممکن را سرلوحه کاری خود قرار داده است.

برخورداری از اپراتورهای پهپاد توانمند و با سابقه درخشان در کنار پیشرفته ترین پهپادهای نقشه برداری حال حاضر دنیا، موجب اعتماد بسیاری از کارفرمایان به این شرکت در خصوص تهیه و تولید داده های مکانی به روش پهپادی گشته است. برخی از خدمات شرکت پارس اطلس در این حوزه به شرح ذیل می باشد: 

  • اجرای عملیات زمینی مورد نیاز قبل از پرواز (شامل احداث و قرائت ایستگاه های ماندگار، نقاط کنترل و نقاط چک)
  •  پرواز پهپاد و تهیه تصاویر هوایی پوششی مورد نیاز متناسب با مقیاس پروژه و شرایط درخواستی کارفرما
  • پردازش تصاویر خام و تولید داده های رقومی شده شامل عکس نقشه های ارتوفتوموزائیک، ابرنقاط، مدل رقومی ارتفاعی و مدل سه بعدی رستری
  • تبدیل و ترسیم نقشه استاندارد از تصاویر هوایی اخذ شده بر اساس شرایط اعلامی کارفرما

 شایان ذکر است شرکت پارس اطلس هر کدام از خدمات فوق را متناسب با نیاز کارفرمایان و بر اساس استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور ارائه می نماید. 

شرکت پارس اطلس به واسطه اعتماد خبره ترین کارفرمایان از بخش های دولتی و خصوصی، تا کنون نزدیک به 400 هزار هکتار پرواز پهپاد نقشه برداری در 20 استان مختلف کشور و در مقیاس های مختلف 1:200، 1:500، 1:1000 و 1:2000 داشته است.

پرواز پهپاد علی رغم مجوزها و صلاحیت های عمومی و تخصصی مورد نیاز، به سبب حساسیت های فراوان امری دشوار بوده و به کارگیری این فناوری در امر نقشه برداری، حساسیت کار را دوچندان می نماید اما این شرکت این افتخار را دارد که به پشتوانه تجربه بی نظیر در خصوص این مهم و همچنین برخورداری از تجهیزات بسیار پیشرفته، توانایی شایان توجهی در ارائه خدمات خود در طیف های گوناگون و شرایط متنوع پروژه ها ارائه نماید.

پرواز پهپاد و تهیه داده های مکانی با کیفیت از مناطق دارای توپوگرافی چالشی، مناطق حساس مرزی، مناطق و بافت های متراکم شهری، معادن صعب العبور، مسیرها و کریدورهای طولانی و … که شرح و توضیح آن در صفحات پیشین مطرح گردید، بخشی از افتخارات شرکت پارس اطلس می باشد که علاوه بر رفع نیازهای کشور در حوزه تهیه داده های مکانی، اثبات ادعای توانمندی شرکت در ارائه طیف گسترده ای از خدمات حوزه نقشه برداری هوایی می باشد.

جدول توضیح آیتم های مختلف خدمت نقشه برداری هوایی

خدمت

شرح

نتایج / اقلام تحویلی

طراحی

تعریف و طراحی پروژه بر اساس نیاز کارفرما

تعیین دوربین و سنجنده مورد نیاز

طراحی عملیات پرواز

طراحی عملیات زمینی

سناریو گام های مختلف اجرای پروژه

عملیات زمینی

احداث و قرائت نقاط کنترل و چک زمینی و همچنین ایجاد ایستگاه های ماندگار در

محدوده اجرای پروژه

گزارشات مربوطه

مشخصات و مختصات ایستگاه ها

عملیات پرواز

پرواز پهپاد و اخذ تصاویر هوایی پوششی بر اساس طراحی از پیش صورت گرفته در

مقیاس و شرایط مورد نیاز همراه با ثبت مختصات و زوایای دقیق مراکز تصویر

اندکس پرواز

گزارشات مربوطه

تصاویر هوایی خام

مختصات و زوایای دقیق مراکز تصاویر

پردازش

تجزیه و تحلیل داده های اخذ شده در عملیات زمینی و عملیات پرواز به وسیله نرم

افزارهای تخصصی فتوگرامتری و بر پایه شبکه پردازشی قدرتمند

گزارشات مربوطه

پارامترهای پردازش شده دوربین و تصاویر

مثلث بندی هوایی

ارتوفتوموزائیک

مدل های رقومی ارتفاعی DSM و DTM

ابرنقاط سه بعدی رنگی

مدل سه بعدی رستری

تبدیل و ترسیم

تبدیل، ترسیم ، کارتوگرافی و GIS Ready نقشه های پروژه

تهیه بانک اطلاعات مکانی پروژه

خدمت

شرح

نتایج / اقلام تحویلی

طراحی

تعریف و طراحی

پروژه بر اساس

نیاز کارفرما تعیین

دوربین و سنجنده

مورد نیاز طراحی

عملیات پرواز طراحی

عملیات زمینی

سناریو گام های

مختلف 

اجرای پروژه

عملیات

زمینی

احداث و قرائت

نقاط کنترل و چک

زمینی و همچنین

ایجاد ایستگاه

های ماندگار در محدوده

اجرای پروژه

گزارشات مربوطه

مشخصات و

مختصات ایستگاه ها

عملیات

پرواز

پرواز پهپاد و اخذ

تصاویرهوایی

پوششی بر اساس

طراحی از پیش 

صورت گرفته در

مقیاس و شرایط

مورد نیاز همراه با

ثبت مختصات و

زوایای دقیق مراکز تصویر

اندکس پرواز

گزارشات مربوطه

تصاویر هوایی خام

مختصات و

زوایای دقیق

مراکز تصاویر

پردازش

تجزیه و تحلیل

داده های اخذ شده

در عملیات زمینی

و عملیات پرواز به

وسیله نرم

افزارهای تخصصی

فتوگرامتری و برپایه

شبکه پردازشی

قدرتمند

گزارشات مربوطه

پارامترهای

پردازش شده

دوربین و تصاویر

مثلث بندی هوایی

ارتوفتوموزائیک

مدل های رقومی

ارتفاعی DSM و

DTM ابرنقاط

سه بعدی رنگی

مدل سه بعدی

رستری

تبدیل و

ترسیم

تبدیل، ترسیم ،

کارتوگرافی و GIS

Ready نقشه های

پروژه

تهیه بانک

اطلاعات مکانی

پروژه