نظارت هوشمند

حذف دخالت نیروی انسانی - اجرای فرآیند در کمتر از 72 ساعت - مستندسازی کامل

1. نظارت هوایی دوره ای توسط پهپاد
2. تهیه عکس نقشه موزائیک شده از هر دوره
3. مقایسه تصاویر دوره ای توسط هوش مصنوعی
4. استخراج خودکار ساخت و ساز جدید، پیش روی، دیوارچینی، گودبرداری، دپو مصالح و نخاله و ...
5. شناسایی تغییرات صورت گرفته و تهیه نقشه UTM
6. کنترل خوکار تغییرات با پروانه های صادر شده
7. اختصاص کد ممیزی یکتا به تغییرات ثبت نشده
8. تشکیل خودکار پرونده کمیسیون ماده 100
9. تنظیم لایحه قضایی پیشنهادی جهت صدور احکام

نظارت هوشمند بر ساخت و سازها

شرکت پارس اطلس ارائه دهنده خدمتی انحصاری و فناورانه می باشد که در آن به کمک هوش مصنوعی و یادگیری عمیق از طریق تجزیه و تحلیل داده های مکانی تهیه شده توسط پهپاد در دوره های زمانی مختلف؛ ساخت و سازهای صورت گرفته حدفاصل دوره های زمانی پرواز پهپاد، شناسایی شده و پس از بررسی، موارد غیرمجاز مشخص گردیده و نقشه آن تهیه می شود. سپس بر اساس ضوابط موجود گزارشات مورد نیاز کمیسیون ماده 100 را تهیه نموده و بر اساس قوانین؛ احکام و لوایح قضایی پیشنهادی جهت مقابله با تخلف صورت گرفته را نیز تنظیم می نماید.

نکته حائز اهمیت و انقلابی در این خدمت نوین 2 مورد می باشد: نخست حذف دخالت نیروی انسانی در تشخیص تخلفات ساختمانی و دیگری سرعت عمل بسیار بالای فرآیند از مرحله شناسایی تخلف تا تنظیم لایحه قضایی می باشد که به لطف استفاده از فناوری های پیشرفته محقق شده است.

در حال حاضر شرکت پارس اطلس توانایی و تجربه عملیاتی در ارائه این خدمت در فاصله زمانی 72 ساعت یک بار را دارد به شکلی که ظرف 72 ساعت، پهپاد پرواز نموده، تصاویر تهیه شده پردازش می گردد و از طریق هوش مصنوعی تصاویر با تصاویر قبلی مقایسه شده ساخت و سازها و تغییرات شناسایی می گردد. موارد دارای پروانه با سیستم شهرسازی کنترل شده  و به ساخت و سازهای فاقد سابقه به عنوان تخلف کد یکتا اختصاص داده می شود و در نهایت متناسب با نوع تخلف و مستند به تصاویر قبل و بعد از وقوع تخلف، پرونده کمیسیون ماده 100 به صورت خودکار تشکیل می گردد و بر اساس ضوابط احکام پیشنهادی ارائه می شود.

در این خدمت به واسطه به کارگیری مدل هوش مصنوعی یادگیرنده و همچنین توان پردازشی قدرتمند، در حال حاضر امکان تشخیص تغییرات محدوده مورد پایش به تفکیک آیتم های ذیل را دارد:

– ساختمان جدید

– پیشروی

– طبقه جدید

– دپو مصالح و تخلیه نخاله

– دیوارچینی

– گودبرداری و پی کنی

– ایجاد استخر

– قطع درختان

– و …

همچنین به واسطه در اختیار داشتن پایگاه داده  بسیار غنی از تصاویر هوایی با کیفیت و دارای توالی زمانی، امکان آموزش مدل هوش مصنوعی در تشخیص سایر عوارض خاص و لایه های مورد نیاز کارفرمایان مختلف فراهم می باشد. همچنین امکان پیاده سازی این سرویس بر روی تصاویر اخذ شده توسط پهپاد، هواپیما و یا ماهواره و با فواصل زمانی گوناگون از 48 ساعت تا چند سال فراهم می باشد.

شایان ذکر است این خدمت فناورانه تا کنون در نواحی مختلفی از کشور از جمله شهرهای مشهد، اهواز، تربت حیدریه و قوچان (به وسیله تصاویر هوایی پهپاد) و همچنین استان های گیلان، فارس و البرز به وسیله تصاویر ماهواره ای، و  به کارفرمایان مختلف در حوزه های مدیریت شهری، مدیریت موقوفات، پایش وضعیت معادن، مدیریت منابع طبیعی و حفظ حریم اراضی حائز اهمیت ارائه شده است.

شرکت پارس اطلس به واسطه ارائه خدمت نظارت هوشمند بر ساخت و سازهای شهری در هشتمین دوره جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دومین شرکت برتر فضاپایه کشور انتخاب گردید.

تندیس جشنواره وزارت ارتباطات