فهرست پراکندگی جغرافیایی پروژه های شرکت پارس اطلس

استان اردبیل
مشگین شهرکریدور راه1399
گرمیکریدور راه1399
پارس آبادکریدور راه1399
استان بوشهر
برازجانشهری1401
استان تهران
تهرانشهری1396
خسرو آبادشهری1401
سعید آبادشهری1401
قلعه نوشهری1401
استان خراسان رضوی
مشهدشهری1394 تا 1402
تربت حیدریهشهری1395-1399-1402
نیشابورشهری1396
سبزوارشهری1396
گنابادشهری1399
قوچانشهری1402
تایبادشهری1401
فریمانسدسازی1401
فیض آبادکاداستر شهری1399
سرخسشهری1400
گلبهارشهری1400
درگزشهری1402
بردسکنشهری1401
طرقبهشهری1401
شاندیزشهری1401
لطف ابادکاداستر شهری1400
مزادوندشهری1399
همت آبادشهری1401
رباط سنگشهری1401
ریوادهشهری1401
رادکانشهری1401
سمیع ابادشهری1401
خروشهری1399
کاخکشهری1401
خلیل آّبادشهری1401
مشکانشهری1399
سنگانشهری1401
دولت ابادشهری1401
خرگردمیراث فرهنگی1401
باخرزشهری1401
صالح ابادشهری1401
نشتیفانمیراث فرهنگی1396
نصر ابادشهری1401
نیل شهرکاداستر شهری1400
انابدشهری1401
نوده انقلابشهری1401
روشناوندشهری1401
ملک ابادکاداستر شهری1400
کلاتشهری1402
استان خراسان شمالی
تیتکانلوشهری1396
فاروجشهری1396
استان خراسان جنوبی
قائنشهری1401
فردوسشهری1400
طبسمیراث فرهنگی1401
بشرویهشهری1401
اسلامیهشهری1400
سه قلعهشهری1400
آرین شهرشهری1401
استان خوزستان
اهوازشهری1400
استان سمنان
سمنانشهری1401
شاهرودشهری1399
بسطامشهری1399
استان سیستان و بلوچستان
زابلرودخانه1399
ادیمیرودخانه1399
استان قزوین
قزوینکاداستر شهری1400
الوندکاداستر شهری1400
استان کرمانشاه
کرمانشاهکاداستر شهری1400
استان کهگلویه و بویراحمد
یاسوجکاداستر شهری1399-1400
دوگنبدانکاداستر شهری1399-1400
دهدشتکاداستر شهری1399-1400
مادوانکاداستر شهری1399-1400
لیکککاداستر شهری1399-1400
چرامکاداستر شهری1399-1400
لندهکاداستر شهری1399-1400
باشتکاداستر شهری1399-1400
سی سختکاداستر شهری1399-1400
سوقکاداستر شهری1399-1400
دیشمککاداستر شهری1399-1400
سرفاریابکاداستر شهری1399-1400
قلعه رئیسیکاداستر شهری1399-1400
مارگونکاداستر شهری1399-1400
پاتاوهکاداستر شهری1399-1400
چیتابکاداستر شهری1399-1400
گراب سفلیکاداستر شهری1399-1400
سپیدارکاداستر شهری1399-1400
سرآسیابکاداستر شهری1399-1400
قلعه ممبیکاداستر شهری1399-1400
بوستانکاداستر شهری1399-1400
استان گلستان
آق قلاتوپوگرافی1394
مراوه تپهتوپوگرافی1396-1399
استان گیلان
رشتشهری1399
لاهیجانشهری1399
ماسولهشهری1399
چابکسرشهری1399
استان هرمزگان
جاسکتوپوگرافی1398
استان همدان
ملایرشهری1402
رزنشهری1402
استان آذربایجان غربی
اشنویهشهری1401
قطورشهری1401
قوشچیشهری1401
محمود آبادشهری1401
نوشینشهری1401
شاهین دژشهری1401
سیمینهشهری1401
تکابشهری1401
سروشهری1401
تازه کندشهری1401
تازه شهرشهری1401